Centre
Wierzymy, że wspierając osoby przedsiębiorcze wywieramy
pozytywny wpływ i tworzymy
trwałe zmiany na świecie.
HOW WE WORK
EKSPERCI W CENTRE

Pracować dla twojej spółki będą jedynie doświadczeni eksperci. Nie podejmujemy się działania dla każdego – współpracujemy tylko z tymi, których możemy realnie wesprzeć, w branżach, w których mamy doświadczenie. Działamy na wyłączność.

Let's talk

Nasze myślenie o skalowaniu to skoncentrowane na talentach i ambicji zespołów podejście do rozwoju. Integrujemy potrzeby ludzi, możliwości wykreowanego pomysłu i wymagania dotyczące sukcesu w biznesie. Sprawdzamy, z kim i jak można rosnąć efektywniej.

założycielka CENTRE Dorota Sajewicz
Dorota Sajewicz
Dorota Sajewicz

DORADCA STRATEGICZNY START-UPÓW I SCALE-UPÓW, EKSPERT ZARZĄDZANIA MARKĄ
CEO, założycielka CENTRE

Rozwiń

Wspiera założycieli w rozwoju ich firm, w: strategii, skalowaniu, komunikacji i przygotowaniu do pozyskania finansowania. Jej ponad 20-letnie doświadczenie zarządczo-marketingowo-finansowe można podzielić na trzy etapy:

Pierwszy, 16-letni – to ukształtowanie wiedzy i doświadczenia projektowego, korporacyjnego, zarządczego dużymi strukturami. Na tym etapie odpowiadała za PR, marketing, produkt aż po rozbudowane strategiczne zarządzanie transformacją marek, rebrandingiem i otwarciem nowych kanałów działalności. Jej warsztat ukształtowała współpraca z zespołami takich firm jak: Whitbread, Costa Coffee, coffeeheaven, NorthFish, Timex Polska i Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych „ProMarka”.

Drugi, trwający od sześciu lat – przedsiębiorczy, w którym odkryła, że jej właściwa droga to prowadzenie własnego biznesu, co pozwala jej skutecznie wykorzystywać kompetencje zarządcze, finansowe i marketingowe. Reprezentuje całościowe podejście do budowania skali i konsekwencji w rozwoju. Od 2018 r. założycielka i CEO firmy CENTRE (rebranding z BE THERE). Partner ds. inwestycji w kancelarii prawnopodatkowej Panasiuk & Partners. Wcześniej wspólnik marki modowej RISK Made in Warsaw (2015–2018). 

Trzeci, od trzech lat – mentorski. Aktywnie doradza założycielom start-upów i scale-upów, zrealizowała ponad 20 projektów. Jest członkiem board of advisors, a także łącznikiem zasobów, właściwych ludzi i kapitału dla budowania skali polskiej przedsiębiorczości w świecie. Przeprowadza marki przez transformację i reorganizację w celu wyjścia dynamicznego na skalę lub ich sprzedaży. Szczególnie wspiera firmy o pozytywnym wpływie na człowieka i naturę. 

Specjalizuje się w sektorach: e-commerce, szeroko rozumianej komunikacji marketingowej (zwłaszcza marketing cyfrowy), personal branding, nowych technologiach, dóbr luksusowych, mody (casual, street wear), branży retail, FMCG. 

Społecznie angażuje się w projekty pozaedukacyjnego rozwoju dzieci w otoczeniu kultury, sztuki, dobrego designu i natury. Wspiera inicjatywy odbudowywania tkanki leśnej i łąk w Polsce.

Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania, The Polish Open University, Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim, Program Zarządzania Biznesem w ICAN (Canadian International Management Institute).

dr Anna Maria Panasiuk
dr Anna Maria Panasiuk

WEALTH ADVISOR
założycielka CENTRE
i YOURS Family Office, Partner zarządzająca Panasiuk & Partners

Rozwiń

Wealth Adviser z 20-letnim stażem. Powiernik zamożnych rodzin z międzynarodowym doświadczeniem. Pionier wdrożenia struktur Family Office na rynku polskim. Obsługuje polskie i europejskie rodziny w zakresie kompleksowej ochrony ich majątku.

Założycielka i Partner zarządzająca kancelarii Panasiuk & Partners, YOURS Family Office oraz butiku CENTRE wspierającego spółki w wyjściu na skalę. Kieruje interdyscyplinarnymi zespołami ekspertów inwestycyjnych wywodzących się z dyscyplin prawnych, ekonomicznych, finansowych, psychologicznych i innych.

Z wykształcenia jest prawnikiem z tytułem doktora Akademii Leona Koźmińskiego, a także absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersutetu Jagiellońskiego oraz Executive Studies in Finance SGH w Warszawie. Prowadzi wykłady Corporate Tax Strategy.

Restrukturyzuje i obsługuje majątki, doradza w polityce finansowej i prawnopodatkowej, nadzoruje przebieg negocjacji w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, zarządza inwestycjami międzynarodowymi, buduje strategie filantropijne, chroni aktywa rodzinne, przygotowuje sukcesje, wykonuje testamenty, jest kuratorem fundacji.

Założyła w ciągu 20 lat 150 podmiotów inwestycyjnych, w których ulokowano w sumie ponad 1 mld US. Zaoszczędziła swoim klientom ponad 300 mln US. Uruchomiła 200 rachunków inwestycyjnych i zbudowała 25 struktur rodzinnych, zmierzających do zachowania majątku rodzinnego.

Wśród jej klientów znajdują high net worth individuals, rodzimi i zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący krajową i międzynarodową działalność, wielopokoleniowe rodziny przygotowujące się do sukcesji, arystokraci kontynuujący wieloletnie tradycje, kancelarie prowadzące procesy transakcyjne z udziałem podmiotów zagranicznych.

Kieruje się wartościami skuteczności, stawiając na zachowanie kapitału, pamiętając o dywersyfikacji, kompleksowości pozwalającej na całościową obsługę wszystkich finansowych potrzeb klientów, interdyscyplinarności umożliwiającej analizowanie strategii pod kątem wielu nauk, a także sprawczości, dobroczynności i rodzinności. 

Prywatnie, jest mecenasem sztuki oraz założycielem Fundacji Artis Causae wspierającej dziedzictwo kulturowe i promującej polskich artystów w kraju i zagranicą. 

więcej na: www.annamariapanasiuk.com

Jerzy Potocki
Jerzy Potocki

MANAGEMENT CONSULTANT
CONNECTING PEOPLE & TECHNOLOGY, INNOVATION, INVESTORS. AI, CRYPTO, H₂.

Rozwiń

Współpracuje z założycielami i dyrektorami nad ulepszaniem ich firm poprzez:

 • Ciągłe udoskonalanie strategiczne i operacyjne firm; przepołów procesów na poziomie C-Level;
 • modelowanie biznesowe B2B, umożliwiające skalowanie i budowanie wartości firmy;
 • wsparcie ekspansji lokalnej i międzynarodowej (w tym finansowanie, zestawianie z inwestorami);
 • łączenie ludzi i budowanie partnerstw b2b - Win-Win (w tym M&A);
 • wdrażanie innowacji, technologii, cyfryzacja (w tym AI).

Jerzy pracuje w świecie startupów/technologii od 2012 roku, wspierając innowacyjne pomysły i projekty o wysokim potencjale, często w obszarze IT lub Circular Economy (GreenTech) - z wynalazcami, założycielami, inwestorami i rynkiem B2B. W tym również pomaga C-Level w budowaniu optymalnego workflow (w tym narzędzi, np. obsługi poczty elektronicznej i kalendarza, delegowania) oraz work & life balance.

Ostatnio Jerzy był zaangażowany w projekty z zakresu Insurtech, Enterprise Software, AI, Blockchain, Cryptocurrency, FinTech, Banking, MVNO; Energia, Hydrogen (H₂), Kompozyty.

JERZY zna wielu ludzi (i łatwo oraz konsekwentnie buduje nowe kontakty), zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami - chętnie pomaga, wykorzystując swoją ogromną sieć kontaktów i wiedzę na temat organizacji i prowadzenia biznesu, w generowaniu WIN-WIN partnerstw B2B.

Wszystkie działania mają solidną 25+ letnią podstawę, opartą o doświadczenia jako przedsiębiorca, doradca i mentor. Jest ekspertem w zakresie: prowadzenia firm, rozwoju zespołów i firm, łączenie ludzi, pomysłów i technologii, strategii i finansów, zasobów ludzkich i IT, rzeczy miękkich i twardych...

Wcześniej Jerzy zajmował się doradztwem w zakresie zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich (od 2004 roku Executive Search i Talent Management w firmie AIMS International, posiadającej ponad 100 biur w ponad 50 krajach - jako jej Partner Zarządzający w Polsce).

Jeśli chodzi o działalność non-profit, Jerzy jest również:

 • współzałożycielem, członkiem rady nadzorczej, sędzią i mentorem Fundacji Przedsiębiorczości
  Technologicznej, prowadzącej najlepszy akcelerator startupów w regionie - MIT Enterprise Forum
  CEE (z MIT Boston) - www.mitefcee.org;
 • Wiceprezesem "ASSOCIATION FRANCE-POLOGNE" (STOWARZYSZENIE FRANCJA-
  POLSKA), największej w Europie Środkowo-Wschodniej organizacji zrzeszającej absolwentów
  studiów prowadzonych przez uczelnie francuskie - www.afp.org.pl;
 • Przewodniczącym Rady Nadzorczej organizacji charytatywnej dla dzieci, opiekującej się
  porzuconymi noworodkami (30-40 pracowników etatowych) - www.adopcja.org.pl, oraz ośrodkiem
  diagnostyczno-terapeutycznym - www.fasada.org.pl;
 • Wspiera edukację dzieci, zwłaszcza homeschooling, w tym w zakresie kontaktów z rządem i
  tworzeniem prawa.
Marcin Kowalczyk
Marcin Kowalczyk

DORADCA STRATEGICZNY

Rozwiń

Absolwent SGPiS w Warszawie. Przez wiele lat zarządzał przedsiębiorstwami produkcyjnymi w obszarze B2B w Polsce i poza granicami (Chiny, Czechy, Niemcy, Nigeria, Rosja) dzięki czemu posiada duże doświadczenie w pracy zespołami międzynarodowymi i interkulturowymi. Przeprowadził i doradzał w szeregu transakcjach przejęć zarówno przez inwestorów strategicznych jak i przez fundusze typu Private Equity oraz nadzorował procesy integracyjne połączonych firm.

Doświadczenie w tworzeniu i skutecznej realizacji strategii restrukturyzacji i wzrostu przedsiębiorstw, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowych.

Posługuje się językiem polskim, angielskim i rosyjskim.

Piotr Serwin
Piotr Serwin

DORADCA STRATEGICZNY,
EKSPERT ZARZADZANIA FINANSAMI ORAZ STRATEGIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozwiń

Absolwent Middlesex University, pracował w londyńskim City jako trader akcji, walut oraz rynku stóp procentowych. Zbudował od zera firmę zarządzająca kapitałem w rynkach finansowych przy pomocy algorytmów, rozwijał także firmę doradczo-technologiczną w obszarze ochrony danych.

Do 2021r. Dyrektor Inwestycyjny w TenderHut, jednej z najszybciej rosnących spółek technologicznych w Europie, odpowiedzialny za rozwijanie i spin-off własnych startupów oraz za pozyskiwanie inwestorów wśród private equity oraz venture capital.  Przeprowadził kampanie crowdfundingowe dla spółek z grupy Tenderhut -  Holo4Labs oraz GrowUperion. Mentoruje również startupy w programach Massachusetts Institute of Technology Enterprise Forum oraz Huge Thing.

Dr inż. Jarosław Panasiuk
Dr inż. Jarosław Panasiuk

DORADCA DS. SPÓŁEK TECHNOLOGICZNYCH

Rozwiń

Pomysłodawca i współtwórca największego w Europie Wschodniej laboratorium robotyki przemysłowej. Współautor prac badawczych realizowanych na potrzeby wojska oraz przemysłu.

Wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu nowych technologii w przemyśle. Jest autorem wielu wynalazków z wykorzystaniem robotyki i systemów wizyjnych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z robotyzacją produkcji, modelowaniem i projektowaniem układów robotyki oraz zagadnieniami dotyczącymi systemów wizyjnych i systemów automatyki budynkowej oraz Machine Learning.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, doktor nauk technicznych w specjalności mechanika. Absolwent MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

Marek Szpitun
Marek Szpitun

DORADCA DS. PROJEKTÓW I STRUKTUR IT

Rozwiń

Ponad 17 lat doświadczenia w IT, wspierał biznesy w trudnych przedsięwzięciach podczas szybkiego wzrostu, przejęć czy skomplikowanych transformacji. Zarządzał dziesiątkami projektów i zespołów zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i małych start-upach.

Posiada doświadczenie we wdrożeniach programów ERP, CRM oraz platform e-commerce. Certyfikowany kierownik projektów zarówno w metodyce waterfall jak i agile. Szeroki zakres wiedzy z dziedziny IT, od infrastruktury i sieci po rozwój oprogramowania. Bardzo dobra znajomość biznesu detalicznego i farmaceutycznego. Zorientowany na osiąganie celów z nastawieniem "can do".

Łukasz Woźnica
Łukasz Woźnica

DORADCA DS. ROZWOJU
Prezes Zarządu Teamster Advisory Group

Rozwiń

Prezes Zarządu Teamster Advisory Group. Trener biznesu, konsultant dla Zarządów, produkt i brand manager. Ekspert w zakresie internacjonalizacji w organizacjach Europejskich.

Specjalizuje się w internacjonalizacji, zarządzaniu rozwojem, strategiach biznesowych, budowaniu i restrukturyzacji działów sprzedaży oraz wprowadzaniu nowych produktów na rynki Polski i zagraniczne. Pracę i projekty opiera na strategii H2H.

Studiował Mediteraneistykę na wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Patrick Cazeaux
Patrick Cazeaux

DORADCA DS. ROZWOJU
Pełnomocnik Zarządu Teamster Advisory Group

Rozwiń

Absolwent FIZ w Warszawie EMBA,CEGOS w Paryżu. Coach i Mentor dla Zarządów w Polsce i za granicą, konsultant TOC, Ekspert dla ZPP, Rady w Polskich i Europejskich Think Tankach oraz organizacji międzynarodowych. Specjalizuje się w zarządzaniu firmami/zespołem, zmianą, restrukturyzacją, negocjacjach biznesowych, technikach sprzedaży, uruchamianiu i zarządzaniu działalnością, rozwojem firm, profesjonalizacji i wzmocnieniu biznesu, oraz wdrażaniu rozwiązań technologicznych i nowych trendów na całym świecie.

Dr. Mahmoud Arafa
Dr. Mahmoud Arafa

PARTNER, EGYPT – MEN

Rozwiń

Dyrektor zarządzający i właściciel spółki MedCare Pharma, wyłączny przedstawiciel globalnych marek kosmetycznych i suplementów diety na rynku egipskim i w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Posiada 25-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu w środowisku międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z zarządzeniem procesem sprzedaży i siecią dystrybucji na szczeblu krajowym oraz rejonu Kanału Suaez.

Brał udział w pracach społecznych organizowanych przez egipską organizację charytatywną Resala, która wspiera ubogich w całym kraju, a także realizuje projekty zwiększające świadomość w zakresie chorób endemicznych.

Absolwent Uniwersytetu w Cairze , magister chirurgii i patologii klinicznej. W latach 1996-2003 z wyróżnieniem ukończył szkolenia organizowane przez spółkę Merck Sharp and Dohme. W latach 2005-2013 laureat wyróżnień w zakresie zarządzania bezpośredniego, rozwoju personelu i budowania zespołów, przyznawanych przez AstraZeneca.

Andrzej Sałamacha
Andrzej Sałamacha

RADCA PRAWNY, DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Rozwiń

Zdobywał doświadczenie przy wielu projektach z udziałem inwestorów zagranicznych oraz dużych polskich spółek, z zakresu fuzji i przejęć, sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw oraz w procesach restrukturyzacji i reorganizacji spółek, w tym w drodze ich łączenia (także transgranicznego), podziału, przekształcenia, bądź likwidacji, jak również z zakresu bieżącej obsługi spółek, prowadzenia posiedzeń organów spółek czy analiz związanych z różnymi aspektami ich działalności.

Jego zainteresowania i doświadczenie obejmuje również tematykę planowania sukcesji firm rodzinnych i problematykę prawnego i podatkowego zabezpieczenia biznesu w warunkach zmiany pokoleniowej.

Jako doradca restrukturyzacyjny jest ekspertem z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych podmiotów będących w stanie upadłości, a także z zakresu spraw upadłościowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aplikację radcowską uzyskał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

dr Maja Czarzasty - Zybert
dr Maja Czarzasty - Zybert

RADCA PRAWNY/DORADCA

Rozwiń

Prawniczka zakochana w jachtach oraz w Monako, która swoją miłością dzieli się poprzez blog o prawie jachtowym o nazwie Hercberg Yacht Law oraz o Monako o nazwie MCHercberg.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie międzynarodowego planowania majątkowego, a także w sprawach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania lub obywatelstwa. Doradza również w zakresie restrukturyzacji majątku prywatnego i biznesu oraz zarządzania dobrami luksusowymi.

Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną krajowych i międzynarodowych struktur wykorzystywanych w projektach związanych z planowaniem podatkowym lub przy restrukturyzacjach kapitałowych. Posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów z sektora energetyki oraz retail i ecommerce.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. W 2020 r. obroniła pracę doktorską pt. „Kwalifikacja prawno-podatkowa pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na przykładzie regulacji w prawie francuskim i polskim” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku uzyskała również wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Centre ×