Wspieramy efektywny ROZWÓJ BIZNESÓW Skupiamy się na kluczowych procesach w biznesach i je doskonalimy. Od strategii po jej wdrożenie. Ponadto przygotowujemy przedsiębiorców i ich firmy do procesów inwestycyjnych.
Naszą siłą jest praktyczne, wieloletnie doświadczenie w biznesie.
Blog
Business & Investment
APETYT NA INWESTYCJE W TRUDNYCH CZASACH. SPÓŁKA W NOWYM JORKU
#PRZYGOTOWANIE FIRMY DO INWESTYCJI, FUZJI, PRZEJŚCIA

APETYT NA INWESTYCJE W TRUDNYCH CZASACH. SPÓŁKA W NOWYM JORKU

08/04/2020
Autor: Anna Maria Panasiuk
Przyznajmy, że każdy portfel przechodzi obecnie szybki remanent i przegrupowanie. Analiza sytuacji na rynku skłania do konserwatywnej postawy: „czekamy i wstrzymujemy planowane inwestycje”, albo przeciwnie, widzimy nieco agresywniejsze podejście – jak wykorzystać rynkowe przetasowania i gdzie dostrzec najszybsze spadki, czytaj - okazje.

Polskie firmy szukające inwestorów często rozważają założenie spółki w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Nowym Jorku. Dlaczego? Różnice regulacyjne i korzystne warunki dla kapitału zagranicznego. Polska spółka, która posiada siostrę lub matkę w Stanach, ma większą szansę znaleźć inwestora na rynku amerykańskim. Jednak wybór odpowiedniej formy spółki i strategii podatkowej jest kluczowy. W tym artykule omówimy, jak założyć i czym jest spółka w Nowym Jorku. Jakie przedsiębiorcy najczęściej wybierają struktury korporacyjne w USA? Poznaj najlepsze rozwiązania dla swojej firmy, by z powodzeniem inwestować w Nowym Jorku.

Jak w sytuacji globalnych zmian i zawirowań powinny się pozycjonować polskie spółki? Kapitał zagraniczny (np. zza Oceanu) szuka możności w Europie, w tym w Polsce. Jednak ze względu na różnice regulacyjne, jest mu łatwiej sięgać po znajome rozwiązania. Innymi słowy łatwiej jest zainwestować znaczne pieniądze w spółkę z siedzibą w stanie Nowy York, niż w spółkę polską. W praktyce oznacza to, że polska spółka poszukująca inwestora, łatwiej znajdzie go na rynku amerykańskim, gdy założy tu spółkę siostrę czy matkę. Tutaj możemy się wdawać w polemikę na temat bezpieczeństwa takiej inwestycji lub przejść bezpośrednio do fazy realizacji. Skoro obcy kapitał potrzebuje takiego bezpieczeństwa, to jakie są instrumenty, aby je zapewnić… 

Spółka w Nowym Jorku – jak ją założyć?

Najczęściej używaną spółką w Nowym Yorku jest C-corporation. To ona spełnia warunki dla większości zakładanych scenariuszy biznesowych, chociaż ostatnimi laty często konkuruje ze spółką typu LLC. 

C -corporation

Spółka typu C-corporation jest najstarszą i najpowszechniej rozważaną formą spółki. Po pierwsze, zapewnia ona wspólnikom ograniczoną odpowiedzialność z racji zobowiązań oraz innych tytułów, które mogą wynikać z działalności spółki. W rezultacie C-corporation jest naturalnym wyborem dla podmiotów, które będą poszukiwały inwestorów. 

Podwójne opodatkowanie C -corporation

Jako, że spółka C -corporation jest odrębnym bytem prawnym od jej wspólników, podobnie jak w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jej dochód podlega odrębnemu opodatkowaniu. Tak na poziomie federalnym, jak i stanowym. Dalej dystrybucja dochodu do wspólników podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od ich dochodów osobistych. Ten aspekt może być uciążliwością spółki C-corporation w stosunku do LLC, gdzie można wybrać inną formę opodatkowania. Ale o tym za chwilę. 

Regulacje statutowe Spółki C -corporation

W odróżnieniu od LLC spółki typu korporacyjnego w US (bez względu czy mamy do czynienia z C-corporationczy też S-corporation) są uregulowane na podobieństwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KSH czy niemieckiej GmbH w LLCA.  

W Nowym Yorku na przykład stanowe regulacje tj. New York Business Corporations Law (BCL) przewidują jak powinna wyglądać organizacja takiej spółki. Np.: w spółce C-corporation zawsze będzie zarząd (board of directors) oraz zawsze będą inne organy. Tak więc organizacja spółki, która posiada jednego udziałowca nie będzie odbiegała od jej organizacji, gdy udziałowców będzie wielu. W jednoosobowej spółce jej udziałowiec może być jednocześnie członkiem zarządu (dyrektorem), sekretarzem (secretary) oraz skarbnikiem (treasurer). To wszystko dlatego, że statut oraz prawo wymagają takich organów. Dodatkowo, w spółkach tych wymagane są obligatoryjne zgromadzenia wspólników, podobnie jak w przypadku polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

C-Corporation jest z powodzeniem wykorzystywana dla celów pozyskania inwestorów, czy to na giełdzie czy inwestorów prywatnych. W tym miejscu należy podkreślić, że formalistyczne regulacje obowiązujące spółkę C-corporation doskonale się do takiego celu nadają. Dlatego przedsiębiorcy planujący pozyskanie inwestorów zewnętrznych powinni poważnie rozważyć taką formę korporacyjną w stosunku do alternatywy jaką stanowi LLC. 

Również w sytuacji, gdy spółka planuje wiele rund pozyskania kapitału (np.: fundusze venture etc.), taka forma (korporacyjna) spółki jest dobrze postrzegana. 

S Corporation

Tutaj należy wspomnieć, że obok C-corporation istnieje również S-Corporation, która jest spółką transparentną podatkowo. W stanie Nowy York, inaczej niż w niektórych stanach istnieje możliwość powołania do życia S-Corporation pośrednio. Po założeniu 
C-corporation oraz specjalny wybór tzw. revocable “Subchapter S Election” składany do IRS oraz stanowych organów podatkowych faktycznie zakładana jest S-Corporation. Innymi słowy, nie istnieje coś takiego jak oddzielny typ spółki, ale S-corporation jest co do formy C-corporation, która wybiera inny reżim podatkowy. 

Niestety ten typ spółki nie jest dostępny dla wspólników, którzy nie są rezydentami US. Nie może też posiadać więcej niż 100 udziałowców, ani emitować różnych klas udziałów. Tutaj znów przejawia się przewaga LLC. 

Spółka non profit

Spółka non profit, zwana Not-For-Profit Corporation jest to podmiot, który zakładany jest
w celach niezarobkowych. Inaczej jak typowa spółka, not-for-profit nie posiada udziałowców (ale tzw. members), a dochód jej nie może być wypłacony lub wykorzystany na ich korzyść, ani na korzyść zarządu (directors), czy członków jej innych organów (z wyjątkiem wynagrodzenia za ich pracę). Not-For-Profit Corporation to podmiot na wzór polskiej fundacji, ale w formie spółki. Musi posiadać co najmniej trzech członków zarządu. Należy dodać, że w polskim systemie prawnym spółka z o.o. może również prowadzić działalność w celach nie zarobkowych. Przy czym nie jest pozbawiona możliwości dokonywania wypłat na rzecz zarządu i udziałowców. 

Limited Liability Company

Spółka typu Limited liability company (LLC) jest młodszą, zaledwie 35-letnią siostrą 
C-corporation. Jednak w tym krótkim swoim życiu zdołała zdominować nieco amerykański rynek. Wiele podmiotów wybiera taką właśnie formę prowadzenia działalności. Dlaczego? 

Należy pamiętać, że w każdym stanie spółka ta może podlegać nieco innemu reżimowi prawnemu. W stanie Nowy York cechują ją następujące trzy istotne zaskakująco atrakcyjne elementy.

Hybrydowa forma spółki LLC

Spółka LLC jest postrzegana jako hybryda ze względu na ograniczoną odpowiedzialność jej członków oraz zarządu. Z drugiej strony korzysta z opodatkowania jako spółka transparentna podatkowo (czyli opodatkowanie jest na poziomie wspólników).

Jej elastyczność sprawia, że LLC jest postrzegana jako bardzo atrakcyjna dla przedsiębiorców. Gdyż umozliwa prowadzenie biznesu przy ograniczonej odpowiedzialności (jedynie spółka odpowiada swoim majątkiem) i jednocześnie korzystanie z liniowego opodatkowania na poziomie wspólników. Jest to bardzo korzystne połączenie, które w polskich warunkach można porównać do hybrydy w postaci spółki sp. z o.o. wraz ze spółką komandytową. Dokładnie tą formę daje uproszczona spółka LLC, której rejestracja w US kosztuje raptem dwa razy tyle, co założenie spółki sp. z o.o. spółki komandytowej w Polsce. A na pewno jest tańsze niż założenie prostej spółki GmbH w Berlinie czy w Zurichu. 

Walorem LLC jest bezdyskusyjnie jej podatkowy reżim, który pozwala na płacenie podatków przez spółkę, zaś dochody (czy straty) alokowane są do jej udziałowców. To z kolei oznacza, że w przypadku dochodów uzyskanych przez udziałowca z innych źródeł może on rozliczyć straty LLC w swoim zeznaniu podatkowym. W kontekście podatków należy pamiętać, że podatek płacony od dochodów osób fizycznych w US jest dość wysoki, ale płaci się go w określonych przypadkach.  

Swoboda kształtowania zasad funkcjonowania LLC w umowie spółki 

I tutaj zaczyna się robić jeszcze ciekawiej. Stan Nowy York zapewnia kilka fundamentalnych reguł działania LLC zapewniając jednocześnie jej założycielom możliwość wyboru swojego własnego systemu działania. Musi on zostać zapisany w umowie spółki (operating agreement). Umowa spółki LLC jest zawierana pomiędzy założycielami LLC oraz samą LLC, i definiuje takie elementy jak sposób zarządu spółką (zarząd, managerowie zewnętrzni, members/założyciele, etc.), prawa, obowiązki założycieli, sposób opodatkowania (tak!), zasady zwoływania spotkań, wymagania kworum, czy w reszcie sposób alokacji dochodów czy strat na wspólników, etc.).

Klasyfikacja podatkowa LLC również jest wybierana na etapie założenia spółki 

Jednym z najbardziej zaskakujących cech LLC jest możliwość wyboru sposobu opodatkowania dochodów spółki. Na etapie jej założenia, to założyciele wybierają czy LLC będzie opodatkowana jako spółka transparentna podatkowo, czy też jako corporation. Niezwłocznie po założeniu spółki w Nowym Yorku, spółka otrzyma żądanie udzielenia informacji na specjalnym formularzu. W tym miejscu wybiera się najczęściej rodzaj opodatkowania na poziomie wspólników. 

Jaką spółkę warto założyć w US?

Każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. Poza kwestiami czysto biznesowymi należy dokładnie przeanalizować strategię prawną i podatkową. 

Inne elementy należy brać pod uwagę w przypadku spółki, która ma posłużyć prowadzeniu działalność operacyjnej w Stanach (np.: ma świadczyć usługi w zakresie Machine Learningu na rzecz lokalnych korporacji), a inne kryteria należy wziąć pod uwagę jeśli spółka będzie holdingiem. 

W tym drugim przypadku nie tylko kwestie korporacyjne mogą przemawiać za wyborem formy C-corporation. Również kwestie podatkowe. C-corporation może skorzystać ze znacznych zwolnień lub odliczeń podatkowych, przez co jej opodatkowanie może być zbliżone efektywnie do zera. Każdy jednak przypadek jest inny i wymaga pogłębionej analizy adekwatnej do planu biznesowego spółki. 

Spółka w Nowym Jorku – Podsumowanie

Ulokowanie właściwej spółki na rynku US dla polskich przedsięciorców może oznaczać otwarcie się na dotarcie do globalnych partnerów handlowych. Może również ułatwić dostęp do inwestorów z dużym kapitałem. Pokusa jest duża. Trzeba uważać jednak, gdyż można popełnić na tej ścieżce sporo błędów. Odpowieni doradcy z doświadczeniam w strukturyzacji nowoczesnych i dynamicznych spółek są w stanie nie tylko realnie i rzetelnie doradzić przy założeniu struktury, lecz również poprowadzić ich obsługę w transkgranicznych relacjach 
z inwestorami. 

Autor: dr Anna Maria Panasiuk, Wealth Advisor, założycielka CENTRE, Partner Zarządzająca kancelarii Panasiuk & Partners

Powrót do artykulów

Kontakt

Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy

Centre ×