Wspieramy efektywny ROZWÓJ BIZNESÓW Skupiamy się na kluczowych procesach w biznesach i je doskonalimy. Od strategii po jej wdrożenie. Ponadto przygotowujemy przedsiębiorców i ich firmy do procesów inwestycyjnych.
Naszą siłą jest praktyczne, wieloletnie doświadczenie w biznesie.
Polityka Cookies
 

POLITYKA ODNOSZĄCA SIĘ DO COOKIES I DANYCH EKSPLOATACYJNYCH

WWW.CENTRE.CONSULTING

 1. Strona internetowa Administratora używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Administratorem danych jest CENTRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krzysztofa Kiersnowskiego 18/7, 03-161, o numerze NIP 7011046512, tel. +48 22 625 16 36.
 3. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 4. W celu korzystania ze Strony konieczna jest zgoda na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Jej brak może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony.
 5. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 6. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 8. W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 10. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
  – Mozilla Firefox
  – Internet Explorer
  – Google Chrome
  – Safari
  – Opera

Kontakt

Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy

Centre ×