Wspieramy efektywny ROZWÓJ BIZNESÓW Skupiamy się na kluczowych procesach w biznesach i je doskonalimy. Od strategii po jej wdrożenie. Ponadto przygotowujemy przedsiębiorców i ich firmy do procesów inwestycyjnych.
Naszą siłą jest praktyczne, wieloletnie doświadczenie w biznesie.
Realizacje
Centre
Sektor IT – od strategii, przez reorganizację po wsparcie w procesie inwestycyjnym
#TECHNOLOGIE #VENTURE | LAW | TAX | WEALTH

Sektor IT – od strategii, przez reorganizację po wsparcie w procesie inwestycyjnym

01/10/2023

Grupa firm tworząca oprogramowanie klasy enterprise i świadcząca przy jego użyciu usługi B2B2C, 100+ osób, sprzedaż w kilkunastu krajach: Opracowanie krótko- i długookresowej strategii pozyskania inwestorów, decyzji kierunkowych (w tym rozważanie IPO – opcje kilku giełd europejskich oraz w jednym z obszarów decyzja o ECF – Equity Crowdfundingu, a także dotacje UE /koordynacja działań), ocena gotowości firmy i obszarów do poprawy, wypracowanie brakujących elementów (decyzja o rekrutacji COO, CMO, HRM i ich onboarding; wypracowanie całościowej strategii firmy, w tym Level of Ambition – proces kilkumiesięczny z zaangażowaniem całego zespołu zarządczego; proces edukacyjny Zarządu i kluczowych osób dot. ścieżki inwestycyjnej; identyfikacja, wybór partnerów i wdrożenie działań innowacyjnych, w tym AI; wypracowanie koncepcji komunikacji do rynku, w tym social media, PR, IR i Employer Branding), budowa lejka inwestorów, prezentacja inwestorska w wersjach 1-pager, Short i Long, poprowadzenie kontaktów z inwestorami, oceny ich ofert, rekomendacje dot. inwestorów.

Powrót do realizacji

Kontakt

Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy

Centre ×