Wspieramy efektywny ROZWÓJ BIZNESÓW Skupiamy się na kluczowych procesach w biznesach i je doskonalimy. Od strategii po jej wdrożenie. Ponadto przygotowujemy przedsiębiorców i ich firmy do procesów inwestycyjnych.
Naszą siłą jest praktyczne, wieloletnie doświadczenie w biznesie.
Blog
Business & Investment
Innowacje, adaptacja, rozwój. Czy prowadzisz biznes gotowy na zmiany? Poradnik dla przedsiębiorców
#ROZWÓJ LIDERÓW | MENTORING #STRATEGIA DLA BIZNESU

Innowacje, adaptacja, rozwój. Czy prowadzisz biznes gotowy na zmiany? Poradnik dla przedsiębiorców

07/04/2023
Autor: Dorota Sajewicz
W dzisiejszych czasach jedyną pewną rzeczą jest niepewność. Świat biznesu i gospodarki stale się zmienia, a firmy muszą szybko reagować, by pozostać konkurencyjnymi. W takim hiperzmiennym środowisku, trzeba umiejętnie dostosować swoją firmę, by przetrwać i rozwijać się.

W tym artykule przedstawiam kilka wskazówek, jak dostosować swoją firmę do nowej rzeczywistości, jak sprawdzić czy masz biznes gotowy na zmiany.

Zrozumienie otoczenia biznesowego

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w celu dostosowania swojej firmy do nowych warunków, musisz dokładnie poznać otoczenie biznesowe. Musisz wiedzieć, co się dzieje na rynku, jakie są trendy i zmiany w zachowaniach konsumentów, jakie są wymagania konkurencji i jakie są regulacje rządowe. 

Jednym z pierwszych kroków jest analiza i zrozumienie zmian. Warto stworzyć mapę potencjalnych konsekwencji trendów behawioralnych, aby zidentyfikować konkretne produkty lub możliwości biznesowe, które najprawdopodobniej wzrosną lub zmaleją w wyniku zmian. Warto również skategoryzować zmiany popytu, aby lepiej zrozumieć, czy są one tymczasowe czy trwałe, i czy były to trendy istniejące przed kryzysem, czy pojawiły się po jego rozpoczęciu.

Na podstawie tych informacji będziesz mógł dokonać właściwych decyzji, które pozwolą Ci dostosować swoją firmę do nowych warunków. Czyli czy jesteś gotów przejść dalej i zastosować poniższe porady w firmie i zarządzać biznesem gotowym na zmiany.

Zmiana kultury organizacyjnej

Jeśli chcesz dostosować swoją firmę do hiperzmiennego środowiska, musisz wprowadzić zmiany w kulturze organizacyjnej. Musisz stworzyć atmosferę otwartości na zmiany, szybkiego podejmowania decyzji i kreatywności. Ważne jest, aby każdy pracownik czuł się odpowiedzialny za sukces firmy i był gotów wnieść swój wkład w jej rozwój. To era na organizacje zaangażowane, w których wdrażana jest kultura współdziałania i rozumienia priorytetów organizacji, a wręcz współtworzenia przez zespoły planów a następnie zasad wdrożenia ich w życie. Od lat eksperci tworzenia zespołów firm, które gotowe są do skalowania i do przetrwania kryzysów podkreślają, że trzeba identyfikować i zmieniać objawy micro managementu – nadal to nie jest łatwy proces i nie zawsze właściciele, czy główni zarządzający potrafią lub chcą to zmienić. Nie ma co czekać – trzeba zabezpieczyć funkcjonujący model zarządczy i sprawić, że działa dynamicznie.

Inwestowanie w technologie i innowacje

W hiperzmiennym środowisku, technologia i innowacje są kluczowe. Musisz inwestować w narzędzia i rozwiązania, które pozwolą Ci szybko reagować na zmiany i dostosować się do nowych wymagań. Na przykład, automatyzacja procesów biznesowych, sztuczna inteligencja i analityka danych mogą pomóc w szybkim podejmowaniu decyzji i przewidywaniu przyszłych trendów.

Nowe technologie mogą również pomóc firmom w dostosowaniu się do zmieniających się potrzeb konsumentów i nauczyć się dostarczać lepsze produkty i usługi.

Dla zdecydowanej większości firm odpowiedź na zmiany popytu będzie wiązała się z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Aby skutecznie przeprowadzić proces cyfryzacji, konieczne będzie wdrożenie strategii, która uwzględni zarówno potrzeby klientów, jak i specyfikę biznesu. Kluczowym elementem będzie identyfikacja niszy rynkowej i wykorzystanie dostępnych narzędzi do zwiększenia konkurencyjności.

Jednym z narzędzi, które zyskało na popularności w ostatnich latach, jest sztuczna inteligencja (AI). Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczących się, systemy AI mogą dostarczać spersonalizowane rekomendacje zakupowe, analizować dane dotyczące preferencji klientów oraz automatyzować wiele procesów biznesowych. Przykładem zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze detalicznym jest firma The North Face, która wykorzystała AI do personalizacji doświadczeń zakupowych. Dzięki temu narzędziu klienci mogą otrzymać rekomendacje dotyczące produktów dopasowanych do ich preferencji i potrzeb.

Język robotów to język przyszłości. Znajomość tego jak programować roboty, jak z nimi się komunikować staje się ważniejsza niż znajomość kolejnych języków hiszpańskiego, włoskiego itd.

Partnerstwa i współpraca

W hiperzmiennym środowisku, warto nawiązywać partnerstwa i współpracować z innymi firmami. Dzięki temu można wymieniać się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami. Partnerstwa mogą również pomóc w szybszym wdrożeniu nowych technologii i rozwiązań. Nawet w Polsce obserwujemy wzmożony ruch powstawania kolejnych środowisk biznesowych. Firmy z jednej branży łączą się w grupy i wspólnie inspirują, rozwijają. Poza tym CEO, właściciele szukają miejsc, w których mogą rozmawiać o podobnych problemach i wyzwaniach. Szybciej reagować na zjawiska pojawiające się w życiu ich biznesów. Dziś to już nie tylko kwestia networku dla lepszych zleceń i zdobywania klientów. Dziś to dużo cenniejszy cel i intencja związana z rozwijaniem swojej świadomości biznesowej, otwieraniem na nowe potencjalne doświadczenia, a czasem zupełnie nowe biznesy.

Skłonność do podejmowania ryzyka

Przystosowanie firmy do zmiennego świata wymaga nie tylko elastyczności, ale także odwagi i podejmowania ryzyka. Badania pokazują, że firmy, które skupiają swoje zasoby na mniejszej liczbie koszyków, inwestując w segmenty o wyższym wzroście i zwrotach, odnoszą największe sukcesy. Niestety, w czasie kryzysów wiele firm wciąż pozostaje przy tradycyjnych nawykach, a w razie potrzeby dokonuje raczej cięć horyzontalnych niż celowych.

Z tego powodu prezesi muszą zaangażować się w bardziej agresywne inwestycje kapitałowe, zamiast gromadzić gotówkę. Aby uniknąć pułapki koncentracji kapitału na jednym projekcie lub segmencie, warto ocenić projekty inwestycyjne w dwóch wymiarach: 

  1. ich szacowanej wartości w przyszłości, po uwzględnieniu wpływu zmian popytu, 
  2. oraz kwoty potrzebnej do utrzymania ich przy życiu w świetle często ograniczonych operacyjnych przepływów pieniężnych.

Zwiększona niepewność oznacza, że organizacje nie są w stanie dokładnie przewidzieć, które przedsięwzięcia odniosą największy sukces jutro, dlatego muszą przyjąć podejście eksperymentalne i podjąć kroki w celu dywersyfikacji swoich portfeli. Ta sugestia dotyczy rzecz jasna rozwiniętych firm. Startupy w początkowej fazie (na etapie preseed, seed) powinny jak najszybciej testować swoje rozwiązania. Jeżeli rynek (klient) daje dobrą odpowiedź, to skupić się na skalowaniu tego rozwiązania. A dopiero w kolejnym etapie dywersyfikacji rozumianej jako poszerzenie rynków – czy to geograficznie, czy w ramach portfela produktów/usług o kolejne propozycje.

Wraz z szybkim tempem zmian, firmy muszą często aktualizować swoje portfele, przesuwając środki w razie potrzeby. Jednocześnie upewniając się, że są one zrównoważone w czasie i pasują do długoterminowych priorytetów strategicznych firmy. American Express jest przykładem firmy, która podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku zrewidowała swoje podejście do inwestycji, przeznaczając więcej kapitału na rozwijanie nowych inicjatyw, co pozwoliło jej przetrwać kryzys i stać się silniejszą i bardziej zrównoważoną firmą.

Sprawdź swój model biznesowy

Powinieneś też zwrócić uwagę na swój model biznesowy i zastanowić się, czy jest on dostosowany do zmieniających się trendów i potrzeb rynku. Wiele firm odkrywa, że ich modele biznesowe są już przestarzałe i nie odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku. W takiej sytuacji musisz dokonać zmian, aby utrzymać się na rynku i zapewnić sobie stabilną pozycję. Więcej na temat sygnałów dających znać, że dzieje się coś z Twoim modelem biznesowym znajdziesz w naszym poprzednim artykule.

Podsumowanie

Ważne jest, aby podjąć omówione działania nie tylko w celu dostosowania się do zmieniającego się otoczenia w ujęciu krótkoterminowym, ale również z myślą o długoterminowym rozwoju firmy. Co oznacza, że dalej istotne jest planowanie strategiczne na 2-3 lata w przód. Lecz zmienia się charakter tworzenia tych planów i do lamusa można odłożyć stare metody tworzenia przez wiele miesięcy rozbudowanych, wielostronicowych ksiąg strategicznych. Dziś liczy się dobre zobrazowanie misji, wizji i kierunku działania, stawianych celów, narzędzi i zasobów, dzięki którym te plany będą możliwe do realizacji. Jednocześnie angażując w proces powstania tych planów zespół.

Gdy uda ci się stworzyć plan strategiczny zakładający proces zmienności to jeszcze pamiętaj o jednym, aby był on weryfikowany w regularnych odstępach czasu, przez zespół do tego powołany. To twój najważniejszy projekt w firmie. Porządkuje on sposób jej działania i sprawia, że jesteście gotowi na zmierzenie się z różnymi szansami i przeciwnościami dzisiejszego świata. 

Warto pamiętać, że proces dostosowania swojej firmy do hiperzmiennego środowiska jest ciągłym procesem. Dlatego jako przedsiębiorca, musisz pozostać elastyczny i otwarty na zmiany, aby móc szybko reagować na nowe wyzwania. Nigdy wcześniej nie było tak ważne, aby się dokształcać.

Powrót do artykulów

Kontakt

Masz pytania? Chętnie na wszystkie odpowiemy

Centre ×